Воскресенье, 24.06.2018, 17:56
Приветствую Вас Гость | RSS

Փոքրիկ քայլերով դեպի ճանաչում

Կայքի մենյուն
Վիճակագրություն

Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0

Հայոց լեզու և գրականություն


1.   Ո՞ր շարքի բոլոր բառերի բաց թողնված տեղում  է գրվում գ.
1)      թա-ուհի,  ար-ելք, ճ-վել
2)      երկարուձի-, գո-նոց, փոքրո-ի
3)      ս-ավոր, թան-ագին, ավա-
4)      անհա-, զու-ել, պր-վել
2.  Ո՞ր շարքի բոլոր բառերի բաց թողնված տեղում պետք է լինի միևնույն տառը (փակագծում նշվածներից որևէ մեկը).
1)      նուր-, դար-ին, եր-ներանգ (բ կամ փ)
2)      խորանար-, նախոր-, խոր-ուբոր- (դ կամ թ)
3)      գո-ի, զեղ-ել, զի-ել (ջ կամ չ)
4)      կ-կվել, աք-ան, ար-ակուրդ (ձ կամ ց)
 3. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերի բաց թողնված տեղում է գրվում է.
1)      մանր-, ան-անալ, որև-
2)      երբև-, առօր-ական, առ-ջ
3)      վայր-ջք, երբևից-, հն-աբան
4)      ելև-ջ, վեր-լք, դող-րոցք
4.  Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են անհոդակապ.
1)      հատընտիր, ուղեկալ, հայազգի
2)      խաղընկեր, գետնանուշ, զբոսայգի
3)      պարեղանակ, ջրաղաց, բազկաթոռ
4)      քաջառողջ, գարեջուր, զրուցընկեր
5.Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են գրվում գծիկով.
        1)գյուղե(գյուղ), հյուսիս(արևմուտք), արագ(արագ)
2)երկու(երրորդ), գիշեր(ցերեկ), ասել(խոսել)
3)կանաչ(կարմիր), ռուս(պարսկական), մաս(մաս)
4)գլուխ(բերել), մանր(մունր), տուն(թանգարան)
6. Նշված բառերից  որու՞մ չկա տուն արմատը.    
1)      Տնամերձ,2) տնկարան,3) տնանկ,4) տնային
 7. Նշված բառերից որու՞մ չկա ակ ածանցը.
1)      Ամրակ,2) գնդակ,3) կրակ,4) տնակ
  8. Նշվածներից ո՞րն է բարդ բառ.
1)      բաղադրիչ
2)      թագավոր
3)      տեղեկանք
4)      գթառատ
 
9. Նշվածներից ո՞րը հոմանիշ չէ  բաղձալի  բառին.
1)      բերկրալի
2)      տենչալի
3)      ցանկալի
4)      անձկալի
10. Նշվածներից ո՞րը հականիշների խումբ չէ.
1)      խաղաղ-վրդովված
2)      տեղական- մշտական
3)      ծածուկ- բացահայտ
4)      ձգտել- խուսափել
11. Ի՞նչ է նշանակում  մտացածին  բառը.
1)      հորինված
2)      հնարովի
3)      հավակնոտ
4)      երևակայական
12. Ո՞ր շարքում են միայն գոյականներ.
1)      հեղեղ, վշշոց, բնակավայր
2)      ոսկեզօծ, տափարակ, ճառագայթ
3)      փառահեղ, պարտեզ, ջրաղաց
4)      ստորոտ, ձյունածածկ, սանդուղք
13. Նշված գոյակններից ո՞րը չի պատկանում ոջ հոլովման.
1)      կին
2)      եղբայր
3)      ընկեր
4)      քույր
14. Որ՞ շարքի բոլոր գոյականների  հոգնակին է կազմվում - ներ վերջավորությամբ.
1)      հացթուխ,հանքահոր, մենապար
2)      հերթապահ, խնամի, կավագործ
3)      տանտեր, հայագետ,նավավար
4)      ոտնաձայն, սեղանակից, պատմաբան
15. Նշված գոյականներից ո՞րը ներգոյական հոլովաձև չունի.
1)      դասագիրք
2)      այգի
3)      անկողին
4)      նկարիչ
16. Նշվածներից ո՞րն է որակական ածական
1)      փայտե
2)      համաշխարհային
3)      բարի
4)      աշակերտական
17. Նշված բառերից ո՞րն է թվական.
1)      Հնգյակ,2)հնգապատիկ,3) հնգակի,4)հինգական
 
18. Կազմե′ք նստել բայի պատճառականը:Պատասխան`--------------------------------
 
19. Ո՞ր շարքում սխալ բառաձևչկա:
1)  թռչել, հանգավ, խաղացրեցի
2)  հրամցնել, պայթեցնել, դաշտամկեր
3)  հիշեցրի, կպչել, ամենալավագույն
4)  ժամագործներ, ծիծաղեցնել, ասացինք
20. Ո՞ր շարքի բոլոր բայերն են դրված երկրորդ դեմքով.
1)      երգիր, խոսելուեք, փախչեր
2)      գնա, կնկատեն, խաղացելէիր
3)      մոտեցրու, պիտիսովորեմ, նկարում եք
4)      փակեք, չեք տեսել, մոռացել ես
21. Նշվածներից ո՞րը անցյալ ժամանակի բայաձև չէ.
1)      գնում էի,2)գնացել եմ,3) գնամ,4) գնայի
22. Նշված բայերից որի՞արտահայտած գործողությունն է թելադրում ու՞մ կողմիցհարցը.
1)      Հիասթափվել,2)բնակվել,3)հուսահատվել,4)գրվել
23. Նշվածներից ո՞րն է ժամանակի մակբայ
1)      Հիմա,2)օր,3)վերջալույս,4)շաբաթ
24. Քանի՞պարզ նախադասությունից է կազմված հետևյալ բարդ նախադասությունը.
     Երեկոյան` վերջալույսին, երբ արդեն ծառերի ստվերներն այնքան էին երկարած լինում, որ խառնվում էին արդեն գետնից բարձրացող մութի թևերի հետ, մշակները թողնում էին բահերը և իրենց հացի տոպրակներն առած` քայլում էին դեպի տուն:
1)      3,  2)4,  3) 5, 4) 6
25. Ո՞րն է նախադասության ենթական.
  Անծանոթմարդկանցներսգալընրանզարմացրեց:
1)      անծանոթ
2)      մարդկանց
3)      ներս գալը
4)      նրան
 26.Ո՞ր բնորոշումը չի համապատասխանում «Սասնա ծռեր» էպոսի հերոս Սասունցի Դավթի կերպարին:
1.Ազատասեր է:
2.Համակերպվող է:
3.Պարզամիտ է:
4. Վեհանձն է:
27. Դանիել Վարուժանի բանաստեղծական ո՞ր շարքից է «Ձոն» բանաստեղծությունը:
Պատասխան`--------------------------------------
28. Ո՞ր հեղինակի ո՞ր ստեղծագործությունից է հետևյալ հատվածը.
Է՜հ,  մնաք բարով, Աստված և արև,
Որ կըպըլպըլաք իմ հոգվույս վերև...
 
Պատասխան`  1. հեղինակը`-----------------------------------------
                           2.  ստեղծագործությունը`----------------------------            
 
 
 
29. Համապատասխանեցրեք նշված դարձվածքները իրենց նշանակություններին (նշանակություններից մեկն ավելորդ է)
 
1.ավազի վրա տուն շինել                                      Ա. ծայրահեղ անկարգ վիճակում
2.ավգյան ախոռները մաքրել                                    գտնվող գործերը կարգավորել
3.առաջին ջութակ նվագել                                     Բ. անհիմն գործ բռնել    
4.բաց դուռ ծեծել                                                      Գ. որևէ գործում ղեկավար դեր խաղալ
5.խաղաթղթերը խառնել                                        Դ. լուծել դժվար`խճճված խնդիրը`գործը
6.գորդյան հանգույցը կտրել                                  Ե.  խառնաշփոթ վիճակ ստեղծել
                                                                                     Զ. մտադրությունները խափանել 
                                                                                     Է. ապացուցել ակնհայտը
30. Աջ սյունակում տրված բառազույգից ընտրեք այն բառը, որը կարող է բառակապակցություն կազմել ձախ սյունակի համապատասխան տողում տրված բառի հետ.
1.վարակիչ                                                            1. աղտ/ախտ
2.քառատրոփ                                                        2. վարկ/վարգ
3.խաղողի                                                               3. որթ/որդ
4.անապատային                                                   4. ուղտ/ուխտ
31. Գտնել և դուրս գրել պարզ ստորոգյալը:
Ես ծեր եմ և անկարող եմ նման սխրագործության, իսկ դու երիտասարդ ես. Ճանապա′րհ ընկիր` անելու այդ սխրագործությունը:
 
Պատասխան`---------------------------------------
 
32. Վերլուծեք նախադասությունը` նշելով յուրաքանչյուր առանձնացված բառի դիմաց գրված քերականական կարգը:
Մայր ձին շների հաչոց լսեց և հավատաց, որ շները հաչում են իր քուռակի համար:
1.      մայր (խոսքի մաս, հոլովում)
2.      ձին (առում(որոշյալ/անորոշ),պաշտոն)
3.      շների (թիվ, պաշտոն)
4.      լսեց (խոսքի մաս, ժամանակային ձև)
5.      հավատաց (դեմքը)
6.      որ (խոսքի մաս)
7.      հաչում են (եղանակ, ժամանակ)
33. Կետադրեք տրված նախադասությունը.
Թվում է այդ մոռացված մի անկյուն է այն օրից երբ դեռ մարդը չկար և բրածո դինոզավրը նույնքան ազատ էր զգում իրեն ինչպես արջը մեր օրերում:
34. Գրել կապակցված խոսք` գործածելով տրված բառերը (շարադրանքը պետք է կազմված լինի 9-10 նախադասությունից և պարունակի 50-60 բառ):

Որոնում

Copyright MyCorp © 2018
Сделать бесплатный сайт с uCoz